Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

divendres, 4 de gener del 2008

Gavó bord (Ononis fruticosa ssp. microphylla)

Gavó bord
Ononis fruticosa ssp. microphylla

Una mateta papilionada (lleguminosa) poc frequent a les nostres muntanyes i que al terme de Xaló només podem trobar a un parell de llometes magroses baix les penyes de Bèrnia es el Gavó bord(Ononis fruticosa ssp. microphylla), unes matetes arbustives baixes i fortament ramificades, de fulles menudes, trifoliades i serrades, i que ens regalen a la primavera un toc salmonat amb les seves abundants flors agrupades en coronetes.


Detall de flors i fulles al mes de maig

Mata amb flors i fruits al mes de juny

Planta en repòs al mes de gener envoltada de neus

La Ononis fruticosa.ssp.microphilla es un taxó endèmic de la península hibèrica i nord d'Africa de distribució iberolevantina que sol creixer damunt margues amb major o menor presència de guixos entre 500 i 1400 metres d'altitud.


Detall de la flor papilionada formant coronetes


Fruits recoberts de pilositat viscosa.