Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dilluns, 10 d’octubre del 2016

Biarum dispar

Biarum disparGeòfita rara i escassa a les nostres terres que creix a clars alts, pedregosos i descarbonatats.

dilluns, 20 de juny del 2016

Stachys officinalis


Stachys officinalis
La 'betònica' es una mata perenne molt escassa al nostre territori, al terme de Xaló només en trobarem a un parell de llocs, sempre a terres fresques als peus de bosquines o matollars orientats al nord.


dissabte, 28 de maig del 2016

Seerapias parviflora


Serapias parvifloraEs tracta de la primera cita de Serapias parviflora al terme de Xaló. Orquídia escassa a tot el territori a Xaló només he trobat una discreta població a prop de Bérnia.


dissabte, 9 d’abril del 2016

Carduncellus dianius

Carduncellus dianiusEncara que està citat a Bèrnia, però al terme de Callosa aquesta vegada parle de una població situada a les cingleres nord-est de la serra de la Solana de Xaló llindant amb Alcanalí. Jo es la primera vegada que trobe al card del Montgó (Carduncellus dianius) al terme de Xaló.

dilluns, 14 de març del 2016

Anemone palmata

Anemone palmataUna mateta molt escassa a Xaló es la anèmone (Anemone palmata), la única representant del gènere a les nostres terres es una planta perenne hemicriptòfita amant de argiles descarbonatades, ombries i humitats.


dimarts, 1 de març del 2016

Glebionis segetum

Glebionis segetumUna margarida anual, de fullatge glauc, no massa comuna a les nostres terres es Glebionis segetum (Chrysanthemum segetum). Les plantes estan fotografiades al Masserof.