Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dilluns, 15 de gener del 2018

Pistacea x saportae

Pistacea x saportae

Pistacea lentiscus X Pistacea terebinthus

Pistacea x saportae al Barranc del Curt, Bèrnia. Es tracta de un híbrid natural entre llentiscle (P.lentiscus) i noguerola (P.terebinthus) que manté una barreja de les característiques dels progenitors. Semiperenne, de port major que el llentiscle, fulles intermèdies entre les del llentiscle i les de la noguerola, etc. Planta rara al nostre  territori encara que es comú vorer creixent junt a ambdós progenitors.