Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

diumenge, 24 de febrer del 2013

Sedum acre 'albí'


Sedum acre 'albí'

El crespinell groc (Sedum acre) es el raimet de pastor de les terres més elevades del nostre territori. Com el seu nom popular indica es caracteritza per una densa florida groga a la fí de la primavera. La sorpresa fou en trobar, a les solanes de Xaló, una població de plantes de flor blanca.

 Ejemplars albins de S.acre
Aci podem apreciar millor la diferència amb el color de les plantes normals.

La facilitat de la reproducció vegetativa de la espècie ha ajudat a que es tracte d'una població abundant més que de un individu aillat.