Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dijous, 1 de maig del 2014

Ranunculus muricatus

Ranunculus muricatus

Un ranúncul no massa abundant a Xaló, amant de praderies humides i inundables a prop de fonts i basses. Es tracta de una planta herbàcia anual.Fotografies preses a la Tarafa
 

Erysimum gomez-campoi

Erysimum gomez-campoi

Endemisme ibero-llevantí que a Xaló trobarem a les terres altes de les Planisses a Bèrnia. Es tracta de una mateta hemicriptòfita de port herbaci.