Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

diumenge, 19 d’abril del 2020

Linaria orbensis

Linaria orbensisUna planta molt rara i escassa a les nostres terres diàniques...Es tracta de un endemisme exclusiu d'àmbit molt reduït.