Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

diumenge, 19 d’abril del 2020

Linaria orbensis

Linaria orbensisUna planta molt rara i escassa a les nostres terres diàniques...Es tracta de un endemisme exclusiu d'àmbit molt reduït.

Xicòria, Cama-roja 'albiflora'

Cichorium intybus  'albiflora'


La cama-roja es una herba que creix per tot arreu a vores de camins i bancals, de vegades apareixen plantes hipocromàtiques de flors albines.. Planta fotografiada al Benibrai.

Erica multiflora ' monstruosa'

Erica multiflora 'monstruosa'


En aquest cas es tracta de un 'petorro' amb una mutació que fa que en les terminacions de les branques en compte d'aparèixer les flors creixen brots de fulla però amb la coloració de les flors. Planta fotografiada al Fondo del Baró. 

Lonicera implexa 'variegata'

Lonicera implexa 'variegata'La més comuna de les 'madreselves' de les nostres terres aquesta vegada mostrant una interessant variegació.

Himantoglossum robertianum 'albino'

Himantoglossum robertianum 'albino'

Himantoglossum (Barlia) robertianum forma hipocromàtica.

Aquesta gran orquídia, pot arribar als 70cm de alçada, es prou abundant a terres de la Vall de Xaló però no es fàcil trobar exemplars de flors blanques.