Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dilluns, 10 d’octubre del 2016

Biarum dispar

Biarum disparGeòfita rara i escassa a les nostres terres que creix a clars alts, pedregosos i descarbonatats.