Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dilluns, 26 de març del 2012

Ajuga chamaepitys

L'Ajuga chamaepitys es una herba anual que, no tractanse d'una espècie rara, a Xaló no es troba amb facilitat.

dissabte, 24 de març del 2012

Fritillaria hispanica

La fritillaria hispanica es un lliriet acampanulat de port i aspecte discrets i que busca terrenys frescs i alts.

Al terme de Xaló podem trobarne de les Planisses a les bèrnies no estant mai una planta abundant.

diumenge, 4 de març del 2012

Gagea durieui.subsp.iberica
Es tracta de una minúscula planteta bulbosa, que no sol arribar als 10cm i que creix només a les praderies i llomes altes. Al terme de Xaló podem trobar-ne a les planisses altes i als voltants de Bèrnia.