Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dimecres, 29 d’abril del 2015

Consolida ajacis

Consolida ajacis

Aquesta varietat de esperó de cavaller, de presència rara i molt esporàdica a Xaló, es segurament resultat de la naturalització de cultiu. La foto està presa a les Planisses.
dijous, 23 d’abril del 2015

Genista hispanica

Genista hispanica


Entre el matollar xeròfit a prop del 'castellet d'Aixa' a la solana de Xaló, barrejada amb altres argilagues, he trobat aquesta ginesta (Genista hispanica). La seua presència al territori no es rara però al terme de Xaló encara no la havia enregistrada.dissabte, 11 d’abril del 2015

Chamaerops humilis 'variegata'

Chamaerops humilis 'variegata'


El margalló es la nostra palmera salvatge, abundant pobla quasi totes les llomes de solana amb la seua forma arbustiva i cespitosa. Son molt rars els exemplars variegats i vaig poder fotografiar aquest curiós exemplar a la Solana de Xaló.