Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dimarts, 4 de març del 2014

Muscari atlanticum

Muscari atlanticum

Es tracta de la tercera varietat de capblau (Muscari) que he trobat al terme de Xaló, junt amb el més que comú M.neglectum i el germà major i  escàs M.commosum. Aquesta espècie es molt afí al capblau comú en port i forma però presenta diferències a la espiga de flor que es menos compacta i te una major diferenciació, de forma i coloració, entre les flors estèrils superiors més clares i les fèrtils inferiors clarament més fosques.La foto està presa a les ombries de la Serra de Ferrer.