Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dilluns, 15 de juny del 2015

Silene inaperta


Silene inaperta
Silene inaperta es una clavellinera molt discreta i rara a les nostres terres. Es molt difícil arribar a vorer les flors obertes, fet que li ha conferit l'epítet, a més de que la planta en conjunt passa totalment desapercebuda. Prefereix terres pedregoses i degradades.