Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

diumenge, 17 de febrer del 2008

Llorer

Llorer (Laurus nobilis)

El llorer pot ser estiga una de les plantes més rares que podem trobar dins la flora de Bèrnia quedant relegat a unes poques escletxes ombrienques i fosques de les cingleres de la penya. Es una reliquia botànica creisca on creisca però dins les terres diàniques encara ho es més. Forma part dels nostres bosquetons ombriencs originaris barretjant aurons, teixos, fleixos i galers.
Els llorers creixen inaccesibles a Bèrnia penjats de escletxes que conserven una humitat permanent.

El llorer es una planta tan escassa a les nostres terres que pot ser es pugen contar amb els dits d'una ma.