Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dissabte, 9 d’abril del 2016

Carduncellus dianius

Carduncellus dianiusEncara que està citat a Bèrnia, però al terme de Callosa aquesta vegada parle de una població situada a les cingleres nord-est de la serra de la Solana de Xaló llindant amb Alcanalí. Jo es la primera vegada que trobe al card del Montgó (Carduncellus dianius) al terme de Xaló.