Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dimecres, 21 d’octubre del 2015

Galatella sedifolia

Galatella sedifolia

Aster sedifolius

La margarita blava es una mata hemicriptòfita perenne, escassa al nostre terme, que pobla bosquines de pi i carrasca. A Xaló només en trobarem a les Bèrnies.