Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

divendres, 23 de gener del 2015

Cistus clusii

Cistus clusii

Romer mascle

 

De les nostres xares es la més rara i escassa. Al terme de Xaló només tinc constància de una població a les Bèrnies. 

  

El nom popular està més que ben posat ja que, fora del temps de flor, passa perfectament per un romer...dimarts, 20 de gener del 2015

Thymus vulgaris 'variegata'

Thymus vulgaris 'variegata' 

Es la primera vegada que trobe aquesta mutació a un timonet, encara que parcial i només afectava a una rameta de la planta. La planta està fotografiada a les Murtes. 

dissabte, 10 de gener del 2015

Myrtus communis (.var.leucocarpa)

 Murta blanca

Myrtus communis (v.leucocarpa)

En realitat es una variant de la murta comú, no reconeguda com a varietat taxonómicament, però amb la peculiaritat de tindre els fruits blancs. A Xaló només trobarem un vell exemplar amb aquesta curiosa característica que fa que les anomenen 'Murtes blanques', a la bassa del fondo de la Solana.