Flora peculiar, rara o escasa al terme de Xaló.

dijous, 28 de maig del 2015

Centaurea depressa

Centaurea depressa

Card blavet

El cardet blavet (Centaurea depressa) es una herba anual originària de l'est del mediterrani que es presenta, de forma més o menys esporàdica, als bancals cultivats de cereal. La foto està presa a la Devesa a uns bancals llaurats i sembrats de blat per les perdius. El seu blau intens i cridaner es inconfusible i ressalta per damunt les altres herbes del llaurat.